Prices

 

U cenunijeuračunataboravišna taksa u iznosuod300 ft/osobi (od18 godina) .

Popustzadecu: do 3 godinebesplatno.

U slučajuvišenoćenjatražitenašuponudu!

Ukolikodolazitesadruštvomcenaiznajmljivanjacelekućeračuna se podanu, odnsonoobezbeđujemoprostorijuzazajedničkiboravak.

ILI

TRAŽI PONUDU 

Napomena: traženjeponude se ne tretirakaorezervacija.-

Add new comment